do 15 października 2023

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz 

do 13 listopada 2023

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych

26 listopada 2023

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu

15 grudnia 2023

Drugi etap Olimpiady (zawody okręgowe)

15 i 16 marca 2024

Trzeci etap Olimpiady (zawody centralne)