VII EDYCJA - ROK SZKOLNY 2022/2023

Trwa VII edycja Olimpiady

AKTUALNOŚCI

W VII edycji zapraszamy do udziału w Konkursie o nagrodę specjalną Prezydenta RP. Szczegóły w Regulaminie Konkursu (klik).
Tematy na I etap olimpiady W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
  1. Aktualność Strategii Bezpieczeństwa Narodowego 2020 w aspekcie obecnych zmian środowiska bezpieczeństwa w Europie
  2. Rola służb specjalnych we współczesnym konflikcie hybrydowym
  3. Służby specjalne w państwie niedemokratycznym na przykładzie państw demokracji ludowej lub państwa faszystowskiego
  4. ABW w systemie służb specjalnych RP
  5. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa ekonomicznego państwa

ORGANIZATORZY

PATRONATY HONOROWE

Patronat-honorowy-Ministra-Edukacji-i-Nauki
Bezpieczeństwo wewnętrzne i bezpieczeństwo narodowe to wyzwania, które w drugiej dekadzie obecnego stulecia nabrały szczególnego znaczenia. Konflikty wojenne, zamachy terrorystyczne, strukturalny niedorozwój całych regionów globu oraz towarzyszący im brak perspektyw poprawy sytuacji państw i narodów są tragiczną codziennością współczesnego świata. Ich konsekwencją stał się m.in. kryzys migracyjny o nieprzewidywalnych wręcz skutkach na przyszłość. Aby rozwiązywać problemy, należy je najpierw zdiagnozować i zrozumieć. Do tego jest jednak potrzebna rzetelna wiedza. By wyjść naprzeciw tym przemianom i zachęcić ludzi, zwłaszcza młodych, do zgłębienia wiedzy z zakresu problematyki bezpieczeństwa i obronności podjęta została inicjatywa organizowania konkursu wiedzy na ten temat.

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju.

Celem Olimpiady jest propagowanie wiedzy w zakresie nauk o bezpieczeństwie i nauk o obronności, kreowanie postaw patriotycznych, krzewienie zrozumienia i tolerancji wobec drugiego człowieka. Pragniemy – rozwijając wiedzę akademicką i kreując kompetencje społeczne – wpływać na kształtowanie Polski bezpiecznej, Polski szanującej swoje tradycje, Polski przyjaznej wobec innych.

W Olimpiadzie tej uczestnicy – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych wyższych uczelniach oraz o cenne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów.

Liczymy na to, że nasza inicjatywa spotka się z życzliwym przyjęciem ze strony nauczycieli oraz uczniów, zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i obronności.
prof. dr hab. Wojciech Jakubowski
Przewodniczący komitetu Głównego olimpiady